Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijn om vuurwerk te mogen afsteken kent twee mogelijkheden:

  • Melding: Minimaal 14 dagen
  • Vergunnning: Minimaal 14 weken

Een uitzondering hierop is vuurwerk bij een uitvaart. In overleg met de bevoegde instanties kunnen zij een melding versnellen waardoor er binnen enkele dagen al een akkoord is i.p.v. de gebruikelijke 14 dagen. Het is geen garantie dat vuurwerk op een uitvaart altijd mogelijk is. Het is wel een feit dat bij een uitvaart maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en/of 20 kg PSE (Pyrotechnische Special Effects) gebruikt mag worden.

– MELDING

Bij een melding mag maximaal 200 kg consumentenvuurwerk worden ingezet en/of maximaal 20 kg aan pyrotechnische special effects (PSE).

De minimale veiligheidsafstand voor consumentenvuurwerk bedraagt 40 meter vrije ruimte rondom. Dus een cirkel met een diameter van 80 meter veiligheidsafstand waarin geen mensen en gevaarlijke stoffen (tankstation bijv.) aanwezig mogen zijn.

Voorbeeld Meldingvuurwerk met PSE:

– VERGUNNING

Bij een vergunning mag onbeperkt vuurwerk worden ingezet waaronder ook professioneel vuurwerk. Denk hierbij aan zogeheten shells die vanuit een lanceerbuis worden afgeschoten.

De minimale veiligheidsafstand voor professioneel vuurwerk bedraagt 120 meter vrije ruimte rondom. Dus een cirkel met een diameter van 240 meter veiligheidsafstand waarin geen mensen en gevaarlijke stoffen (tankstation bijv.) aanwezig mogen zijn.

Reacties zijn gesloten.