Privacyverklaring

Privacyverklaring
De website www.cfe-holten.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Colorful Fireworks Events, gevestigd te Holten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 74157485. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Colorful Fireworks Events garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Colorful Fireworks Events sommige gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres). Colorful Fireworks Events gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Colorful Fireworks Events tracht altijd rekening te houden met uw voorkeuren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Colorful Fireworks Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Colorful Fireworks Events verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit echt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vuurwerkstore Holten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Colorful Fireworks Events gebruikt bewust geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij respecteren uw privacy.

Uw gegevens verwijderen?
Wij slaan uw gegevens niet op op onze server. Als u onze nieuwsbrief ontvangt kunt u zich hiervoor zelf uitschrijven onderaan onze nieuwsbrief. Uw mailadres wordt dan verwijdert uit ons systeem.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@cfe-holten.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Reacties zijn gesloten.